Garanti

Garanti Med riktig vedlikehold vil Corian®-overflatene ditt hjem se nytt ut i mange år fremover. En Corian® benkeplate som er fremstilt av en partner (medlem av Corian® Quality Network), har ti års garanti mot produksjons- og installasjonsfeil, slik at du slipper å uroe deg. Og ikke nok med det – hvis du bestemmer deg for å selge boligen, kan garantien overføres til de nye eierne.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se garantiteksten i brosjyren Bruk og vedlikehold, eller kontakte DuPont BI-garantiteamet : bi-warranty@dupont.com

Prinsipper for DuPont Quality Network

DuPont er et navn du kan stole på når det gjelder kvalitet, og våre forpliktelser overfor kundene avsluttes ikke ved salget. DuPont har et stort nettverk av kyndige og autoriserte fagpersoner for å sikre at installasjonen/produksjonen går uten problemer, slik at sluttkundene blir helt fornøyde med kjøpet, enten det gjelder privat eller kommersiell bruk. Corian®, som leveres med ti års begrenset garanti, er robust nok til å tåle hverdagslivet i et travelt hjem.

Et fremragende nettverk styrker vårt omdømme som kvalitetsleverandør

DuPont har utviklet et nettverk av partnere som har som mål å utføre installasjoner og yte service etter aller høyeste standard. Deres primære mål og innstilling er å sikre at kundene er svært tilfredse med Corian®-installasjonene.

Hva er Quality Network?

Quality Network-medlemmene er forpliktet til å sikre at kundene får produkter og service av høyeste kvalitet fra ALLE virksomhetene i forsyningskjeden. Medlemmene er autoriserte partnere og servicesentre. Alle Quality Network-medlemmene har blitt evaluert og opplært av DuPont i fremstilling, installasjon, reparasjon og vedlikehold av Corian®. De er også forpliktet til å iverksette og oppfylle det ti års begrensede garantiprogrammet for installasjoner.

Hva er det ti års begrensede garantiprogrammet for installasjoner?

DuPont tilbyr to nivåer av garantibeskyttelse for Corian®: på produktnivå og på installasjonsnivå. Produktgarantien er standard for alle Corian®-produkter og sikrer at de vil være fri for produksjonsfeil i ti år fra kjøpsdatoen. Den begrensede garantien for installasjoner, som gir et høyere dekningsnivå, er bare tilgjengelig når fremstillingen og installasjonen er utført av en Corian®-partner. Denne begrensede garantien for installasjoner utvider produktgarantien og sikrer også at fremstillingen og installasjonen av det ferdige produktet vil være fritt for feil.

Hva er en partner?

En partner er opplært av DuPont og jobber i samsvar med DuPonts retningslinjer. En partner har ansvaret for å sikre at kvaliteten på det ferdige installerte produktet er i samsvar med DuPonts retningslinjer og innfrir eller overgår kundenes krav.

Hvordan blir en partner autorisert?

Alle partnere som jobber med Corian®, kan bli autorisert. Alt som kreves, er riktig innstilling og faglig dyktighet! Etter fullført DuPont-opplæring kan partneren søke om å bli en del av DuPonts Quality Network. Partneren samtykker i å delta på et 2-dagers kurs samt gjennomgå medarbeiderinspeksjon og -evaluering utført av et Corian®-servicesenter ved å vise frem et arbeid i Corian® for å demonstrere at partneren jobber i samsvar med DuPonts retningslinjer. Partneren demonstrerer en positiv innstilling til markedsføring av Corian®-produktet.

Etter grundig inspeksjon utveksles bindende kontrakter mellom DuPont og Corian®-partneren, forutsatt at partneren består evalueringen. Partneren får et unikt Quality Network-nummer på autorisasjonsbeviset sitt.

Garanti

Den ti års begrensede garantien for installasjoner gjelder for eieren av en
permanent installasjon av Corian® (demonstrasjonsmodeller er ikke inkludert) når denne er installert av en DuPont-autorisert forretningspartner. På grunn av de unike egenskapene til Corian®, vil autoriserte partnere eller servicesentre uten omkostninger reparere
Corian®-produktet, fremfor å skifte det ut hvis det svikter på grunn av produksjonsfeil i løpet av de første ti årene etter første installasjon. Dette omfatter ikke skader forårsaket av fysisk, kjemisk eller annen misbruk, skader på grunn av for høy varme, bruk til visse formål eller naturkatastrofer. 

Denne garantien dekker ikke produkter fremstilt av andre leverandører eller produsenter, og den dekker ikke Corian®-installasjoner som ikke er utført av en DuPont-autorisert partner. Corian®-garantien kan overføres til neste eier av boligen, forutsatt at den nye eieren skriver til DuPont for å registrere installasjonen i sitt eget navn. Bruk i badstuer, dusjkar, dampbad og utendørsformål er ikke inkludert. Et kjøpsbevis må sendes inn med enhver garantianmodning.

Reparasjon eller utskiftning

DuPont reparerer alle deler av en installasjon som har produksjonsfeil. Hvis det ikke er mulig å reparere, vil DuPont skifte ut den defekte delen av installasjonen. DuPont betaler for kostnaden av produktet og arbeidet med å fjerne og skifte ut den opprinnelige installasjonen eller det opprinnelige produktet. Den autoriserte produsenten vil ha ansvar for alle kostnader i tilknytning til eller som følge av reparasjonen eller utskiftningen. Enten DuPont utfører reparasjon eller skifter ut installasjonen din, vil vi alltid bestrebe oss på å oppnå best mulig resultat, men vi kan ikke garantere perfekt fargesamsvar. Hvis vi velger å skifte ut Corian®-installasjonen, fortsetter garantien fra den opprinnelige installasjonsdatoen og ikke fra reparasjons- eller utskiftningsdatoen.

Corian®-servicesenter

DuPont utpeker et servicesenter til å utføre garantiytelser når det gjelder å reparere en skade og tilby generelt pleie- og vedlikeholdsarbeid, og til å bruke, vise og markedsføre Corian®-varemerket i samsvar med DuPonts retningslinjer.

Servicesentrene utfører arbeid etter satser fastsatt av DuPont. De utfører Quality Network-inspeksjoner. De tar imot alle garantikrav i henhold til DuPonts retningslinjer og gjør sitt ytterste for å reparere eller skifte ut produktet. Viktigst av alt er at de vurderer en klage objektivt.

Hvis feilen ligger hos en autorisert partner, er det den autoriserte partnerens ansvar å finne en løsning på problemet, med mindre den autoriserte partneren vil at et Corian®-servicesenter skal håndtere kravet for å finne en tilfredsstillende løsning for kunden og dette skjer innenfor reparasjonsestimatet som er gjort basert på tidsplanen for garantireparasjoner.

Alle utgifter belastes den autoriserte partneren.

Adressen til et servicesenter kan fås på henvendelse til det sentrale garantisenteret: bi-warranty@dupont.com.